• TZM IntromødeBanner

PRODUKTION

Det er nødvendigt at få styr på, hvordan vi bruger vores ressourcer, hvordan vores produktionsproces skal være, og hvad vi skal overveje for at sikre optimering af alle processer og dermed bæredygtighed.

STRATEGISK BEVARING

Det første, der står helt klart, er, at vi konstant må forsøge at bevare. Planetens ressourcer er i bund og grund endelige, så det er vigtigt, at vi forholder os strategisk til dem.

 

STRATEGISK SIKKERHED

solar electric monitoring 2Vi må forholde os til, at ikke alle ressourcer er lige anvendelige. Nogle ressourcer har store skadelige, miljømæssige konsekvenser. F.eks frigiver fossile brændstoffer, uanset hvordan de bruges, nogle meget ødelæggende partikler i miljøet. Derfor er det altafgørende, at vi kun bruger disse kilder, når det er absolut nødvendigt. Heldigvis tilfører solen dagligt mange gange den energi, vi behøver. Forbrug af vedvarende energi medfører ingen negative konsekvenser for miljøet.

 

STRATEGISK EFFEKTIVITET

For at sikre, at vi forholder os intelligent til den mekaniske del af produktionen, har vi brug for en effektivitetsstrategi. Denne strategi består af tre specifikke retningslinjer:

 

a) Designet til holdbarhed

Hvert produkt, vi fremstiller, skal være designet til at holde så længe som muligt. Jo oftere ting går i stykker, jo flere ressourcer skal vi bruge på at erstatte dem, og jo mere affald vil der blive produceret.

 

b) Designet til genbrug

Når ting går i stykker eller bliver ubrugelige af anden grund, er det afgørende, at vi genbruger så meget som muligt. Derfor er det nødvendigt, at produktionsdesignet tager hensyn til dette i det allertidligste stadie.

 

c) Designet til opdatering

Hurtigtudviklende teknologier som f.eks elektronik, der hurtigt forældes, skal designes til at imødekomme fysiske opdateringer. Det sidste vi har lyst til, er at smide en hel computer ud, udelukkende fordi en enkelt del er ødelagt eller forældet. Komponenter må designes til let at kunne opdateres, så hver del er standardiseret og universelt udskiftelig på en måde, som imødekommer aktuelle tendenser i den teknologiske udvikling.

 

Når vi indser, at mekanismerne i 'strategisk bevaring', 'strategisk sikkerhed', og 'strategisk effektivitet' kun er tekniske overvejelser fri for både menneskelige holdninger og fordomme, kan vi benytte disse strategier til at programmere en supercomputer. Denne computer skal kunne veje og beregne alle relevante variabler og dermed gøre os i stand til at nå frem til den bedst mulige metode for bæredygtig produktion i henhold til vores aktuelle forståelser. Dette lyder måske meget komplekst. Men det er egentlig bare en stor lommeregner, som benytter sådanne multivariable beslutnings- og overvågningssystemer, der allerede er i brug over hele verden i dag i mindre målestok. Det handler i bund og grund om at skalere det op. Dette er vores globale 'produktionsforvaltningssystem'.

 

GroenKnap2

BlaaKnap2

BrunKnap3